TopClass iLearn Ngữ văn 7 - Bộ Cánh Diều

  Mục lục bài giảng
  • Mở đầu
  • Giải mã và xác định yêu cầu đề bài
  • Tìm hiểu văn bản mẫu
  • Lưu ý trước khi viết
  • Quy trình viết bài văn
  • Thực hành chuẩn bị và tìm ý, lập dàn ý
  • Viết
  • Kiểm tra và chỉnh sửa
  • Vận dụng và mở rộng
Nhấn để bật tiếng
X

VIẾT

Viết bài văn kể lại một sự việc có thật liên quan đến nhân vật hoặc sự kiện lịch sử.

Độ dài: 48 phút - Số lượt học 1.454

Chưa có thông báo nào