Topclass iLearn Ngữ văn 7 (Bộ Cánh Diều)

  Mục lục bài giảng
  • Mở đầu
  • Thế giới nghệ thuật ngôn từ
  • Liên tưởng, tưởng tượng
Nhấn để bật tiếng
X

KĨ NĂNG ĐỌC

1. Bước vào thế giới nghệ thuật bằng kĩ năng liên tưởng, tưởng tượng, lòng đồng cảm - Phần 1

Độ dài: 34 phút - Số lượt học 166

Chưa có thông báo nào