Topclass iLearn Ngữ văn 7 (Bộ Cánh Diều)

  Mục lục bài giảng
  • Mở đầu
  • Đọc sao cho hay
  • Chú thích - Tìm hiểu chung
  • Đặc điểm thể thơ
  • Tìm hiểu nhan đề
  • Tìm hiểu bố cục
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỌC

Thực hành đọc hiểu: Mẹ và quả (Nguyễn Khoa Điềm) - Phần 1

Độ dài: 29 phút - Số lượt học 511

Chưa có thông báo nào