TopClass iLearn Ngữ văn 7 - Bộ Cánh Diều

  Mục lục bài giảng
  • Phê bình văn học và những góc nhìn riêng
  • Cấu trúc một bài phê bình văn học
  • Những nhà phê bình nổi tiếng trong văn học Việt Nam
Nhấn để bật tiếng
X

BỔ TRỢ

4.1. Phương pháp viết phê bình - cảm nhận về một tác phẩm văn học.

Độ dài: 28 phút - Số lượt học 90

Chưa có thông báo nào