TopClass iLearn Ngữ văn 7 - Bộ Cánh Diều

  Mục lục bài giảng
  • Mở đầu
  • Đọc, tìm hiểu chung
  • Cốt truyện
  • Nhân vật
  • Thông điệp và kết luận
  • Luyện tập, vận dụng
  • Mở rộng
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỌC

Thực hành đọc hiểu: Bụng và Răng, Miệng, Tay, Chân (Ê - dốp)

Độ dài: 55 phút - Số lượt học 375

Chưa có thông báo nào