TopClass iLearn Ngữ văn 7 - Bộ Cánh Diều

  Mục lục bài giảng
  • Mở đầu
  • Đọc tìm hiểu chung
  • Đặc điểm truyện ngụ ngôn
  • Bối cảnh cốt truyện
  • Hồ sơ nhân vật ếch
  • Bài học cuộc sống
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỌC

Văn bản 1: Ếch ngồi đáy giếng - Phần 1

Độ dài: 32 phút - Số lượt học 270

Chưa có thông báo nào