Topclass iLearn Ngữ văn 7 (Bộ Cánh Diều)

  Mục lục bài giảng
  • Mở đầu
  • Đọc hiểu
  • Đọc cảm nhận
  • Mối quan hệ giữa đọc hiểu và đọc cảm nhận
  • Luyện tập
Nhấn để bật tiếng
X

KĨ NĂNG ĐỌC

3. Phương pháp đọc - hiểu và đọc - cảm nhận.

Độ dài: 48 phút - Số lượt học 140

Chưa có thông báo nào