Topclass iLearn Ngữ văn 7 (Bộ Cánh Diều)

  Mục lục bài giảng
  • Mở đầu
  • Tìm hiểu chung
  • Tìm hiểu hình thức
  • Tìm hiểu nội dung
  • Luyện tập
  • Vận dụng
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỌC

Văn bản 1: Ca Huế (Theo dsvh.gov.vn)

Độ dài: 40 phút - Số lượt học 317

Chưa có thông báo nào