TopClass iLearn Ngữ văn 7 - Bộ Cánh Diều

  Mục lục bài giảng
  • Mở đầu
  • Định hướng - Yêu cầu
  • Định hướng - Những lưu ý
  • Thực hành chuẩn bị
  • Thực hành tìm ý
  • Thực hành lập dàn ý
  • Viết bài và kiểm tra, chỉnh sửa
Nhấn để bật tiếng
X

VIẾT

Viết bài văn phân tích đặc điểm nhân vật

Độ dài: 43 phút - Số lượt học 449

Chưa có thông báo nào