TopClass iLearn Ngữ văn 7 - Bộ Cánh Diều

  Mục lục bài giảng
  • Mở đầu
  • Đọc và tìm hiểu chung
  • Tìm hiểu yếu tố hình thức
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỌC

Văn bản 3: Tục ngữ về thiên nhiên, lao động và con người, xã hội (1) - Phần 1

Độ dài: 31 phút - Số lượt học 348

Chưa có thông báo nào