Topclass iLearn Ngữ văn 7 (Bộ Cánh Diều)

  Mục lục bài giảng
  • Mở đầu
  • Đọc thật hay - hiểu rõ từ
  • Tìm hiểu chung
  • Đặc điểm thể thơ
  • Tìm hiểu nhan đề
  • Tìm hiểu mạch cảm xúc với khung cảnh cha dắt con đi trên biển
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỌC

Văn bản 1: Những cánh buồm (Hoàng Trung Thông) - Phần 1

Độ dài: 47 phút - Số lượt học 383

Chưa có thông báo nào