Topclass iLearn Ngữ văn 7 (Bộ Cánh Diều)

  Mục lục bài giảng
  • Mở đầu
  • Tìm hiểu chung
  • Tìm hiểu vấn đề & ý chính
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỌC

Thực hành đọc hiểu: Sức hấp dẫn của tác phẩm "Hai vạn dặm dưới đáy biển" (Lê Phương Liên) - Phần 1

Độ dài: 24 phút - Số lượt học 338

Chưa có thông báo nào