Topclass iLearn Ngữ văn 7 (Bộ Cánh Diều)

  Mục lục bài giảng
  • Nhân vật cụ Phó bảng và Côn
  • Nhân vật cậu bé Khiêm
  • Nhận xét về nghệ thuật xây dựng nhân vật
  • Đề tài và chủ đề
  • Giá trị chung của văn bản
  • Luyện tập
  • Vận dụng
  • Mở rộng
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỌC

Thực hành đọc hiểu: Dọc đường xứ Nghệ (Sơn Tùng) - Phần 2

Độ dài: 34 phút - Số lượt học 818

Lưu ý: Bài tập tự luyện đi kèm bài giảng sẽ được cập nhật muộn nhất ngày 12/6/2022.

Chưa có thông báo nào