Topclass iLearn Ngữ văn 7 (Bộ Cánh Diều)

  Mục lục bài giảng
  • Mở đầu
  • Định hướng
  • Thực hành chuẩn bị
  • Thực hành lập dàn ý
  • Thực hành viết bài
  • Kiểm tra & Chỉnh sửa
  • Vận dụng
Nhấn để bật tiếng
X

VIẾT

Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc sau khi đọc một bài thơ bốn chữ, năm chữ.

Độ dài: 46 phút - Số lượt học 475

Chưa có thông báo nào