Topclass iLearn Ngữ văn 7 (Bộ Cánh Diều)

  Mục lục bài giảng
  • Tìm hiểu mạch cảm xúc thông qua cuộc đối thoại cha - con
  • Mạch cảm xúc thông qua những suy tư của cha
  • Chủ đề, đề tài và thông điệp của bài thơ
  • Kết luận
  • Luyện tập - Vận dụng
  • Mở rộng
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỌC

Văn bản 1: Những cánh buồm (Hoàng Trung Thông) - Phần 2

Độ dài: 34 phút - Số lượt học 255

Chưa có thông báo nào