Topclass iLearn Ngữ văn 7 (Bộ Cánh Diều)

  Mục lục bài giảng
  • Tìm hiểu các biện pháp tu từ
  • Tìm hiểu thông điệp bài học
  • Liên hệ so sánh và kết nối
  • Kết luận
  • Luyện tập, củng cố, mở rộng
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỌC

Văn bản 3: Tục ngữ về thiên nhiên, lao động và con người, xã hội (1) - Phần 2

Độ dài: 37 phút - Số lượt học 270

Chưa có thông báo nào