TopClass iLearn Ngữ văn 7 - Bộ Cánh Diều

  Mục lục bài giảng
  • Mở đầu
  • Đọc, tìm hiểu chung
  • Vấn đề nghị luận
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỌC

Văn bản 2: Đức tính giản dị của Bác Hồ (Phạm Văn Đồng) - Phần 1

Độ dài: 31 phút - Số lượt học 235

Chưa có thông báo nào