TopClass iLearn Ngữ văn 7 - Bộ Cánh Diều

  Mục lục bài giảng
  • Mở đầu
  • Khái niệm
  • Yêu cầu
  • Lưu ý
  • Thực hành chuẩn bị
  • Thực hành tìm ý và lập dàn ý
  • Thực hành viết - kiểm tra và chỉnh sửa
  • Vận dụng và mở rộng
Nhấn để bật tiếng
X

VIẾT

Viết bài văn biểu cảm về một con người hoặc sự vật

Độ dài: 38 phút - Số lượt học 597

Chưa có thông báo nào