TopClass iLearn Ngữ văn 7 - Bộ Cánh Diều

  Mục lục bài giảng
  • Mở đầu
  • Đọc & Tìm hiểu chú thích
  • Tìm hiểu chung
  • Đọc hiểu hình thức
  • Tìm hiểu bố cục
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỌC

Văn bản 2: Mây và sóng (Ta - go) - Phần 1

Độ dài: 23 phút - Số lượt học 259

Chưa có thông báo nào