TopClass iLearn Ngữ văn 7 - Bộ Cánh Diều

  Mục lục bài giảng
  • Sơ đồ lập luận
  • Nghệ thuật lập luận
  • Kết luận
  • Luyện tập, vận dụng
  • Mở rộng
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỌC

Văn bản 2: Đức tính giản dị của Bác Hồ (Phạm Văn Đồng) - Phần 2

Độ dài: 38 phút - Số lượt học 203

Chưa có thông báo nào