TopClass iLearn Ngữ văn 7 - Bộ Cánh Diều

  Mục lục bài giảng
  • Mở đầu
  • Tìm hiểu chung
  • Thể loại tản văn
  • Bắt đầu từ câu chuyện có tính tự sự
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỌC

Văn bản 2: Người ngồi đợi trước hiên nhà (Huỳnh Như Phương) - Phần 1

Độ dài: 27 phút - Số lượt học 802

Chưa có thông báo nào