TopClass iLearn Ngữ văn 7 - Bộ Cánh Diều

  Mục lục bài giảng
  • Mở đầu
  • Đọc và giải thích từ khó
  • Tìm hiểu chung về tác phẩm
  • Bối cảnh và nhan đề
  • Ngôi kể
  • Cốt truyện
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỌC

Văn bản 2: Buổi học cuối cùng (An - phông - xơ - Đô - đê) - Phần 1

Độ dài: 33 phút - Số lượt học 1.270

Lưu ý: Bài tập tự luyện đi kèm bài giảng sẽ được cập nhật muộn nhất ngày 1/7/2022.

Chưa có thông báo nào