TopClass iLearn Ngữ văn 7 - Bộ Cánh Diều

  Mục lục bài giảng
  • Mở đầu
  • Định hướng
  • Các bước tiến hành
  • Thực hành chuẩn bị
  • Thực hành tìm ý
  • Thực hành lập dàn ý
Nhấn để bật tiếng
X

NÓI & NGHE

Trình bày ý kiến về một vấn đề trong đời sống - Phần 1

Độ dài: 31 phút - Số lượt học 533

Chưa có thông báo nào