TopClass iLearn Ngữ văn 7 - Bộ Cánh Diều

  Mục lục bài giảng
  • Mở đầu
  • Tìm hiểu chung
  • Tìm hiểu nhan đề
  • Vần và nhịp
  • Mạch cảm xúc: Tiếng gà trưa khơi gợi về kỉ niệm quá khứ
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỌC

Thực hành đọc hiểu: Tiếng gà trưa (Xuân Quỳnh) - Phần 1

Độ dài: 28 phút - Số lượt học 559

Chưa có thông báo nào