TopClass iLearn Ngữ văn 7 - Bộ Cánh Diều

  Mục lục bài giảng
  • Mở đầu
  • Tìm hiểu chung
  • Tìm hiểu hình thức
  • Tìm hiểu nội dung
  • Luyện tập - Vận dụng
  • Mở rộng
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỌC

Thực hành đọc hiểu: Những nét đặc sắc trên "đấu vật" Bắc Giang (theo Phí Trường Giang)

Độ dài: 34 phút - Số lượt học 215

Chưa có thông báo nào