TopClass iLearn Ngữ văn 7 - Bộ Cánh Diều

  Mục lục bài giảng
  • Mở đầu
  • Định hướng
  • Thực hành chuẩn bị
  • Thực hành tìm ý & lập dàn ý
  • Thực hành nói & nghe
  • Kiểm tra & Chỉnh sửa
Nhấn để bật tiếng
X

NÓI & NGHE

Trao đổi một vấn đề

Độ dài: 43 phút - Số lượt học 245

Chưa có thông báo nào