TopClass iLearn Ngữ văn 7 - Bộ Cánh Diều

  Mục lục bài giảng
  • Hoàn cảnh người xa xứ
  • Nỗi nhớ quê hương được gợi ra
  • Nỗi nhớ được cụ thể thông qua các hình ảnh
  • Kết luận
  • Luyện tập. Vận dụng, mở rộng
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỌC

Thực hành đọc hiểu: Trưa tha hương (Trần Cư) - Phần 2

Độ dài: 35 phút - Số lượt học 165

Chưa có thông báo nào