TopClass iLearn Ngữ văn 7 - Bộ Cánh Diều

  Mục lục bài giảng
  • Mở đầu
  • Tìm hiểu chung
  • Ngôi kể & người kể chuyện
  • Bối cảnh
  • Cốt truyện
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỌC

Văn bản 2: Chất làm gỉ (Rây Brét - bơ - ry) - Phần 1

Độ dài: 29 phút - Số lượt học 425

Chưa có thông báo nào