TopClass iLearn Ngữ văn 7 - Bộ Cánh Diều

  Mục lục bài giảng
  • Mở đầu
  • Định hướng
  • Tự đánh giá (1)
  • Tự đánh giá (2)
  • Vận dụng - Mở rộng
Nhấn để bật tiếng
X

ÔN TẬP, TỰ ĐÁNH GIÁ

Về bài thơ "Ông đồ" của Vũ Đình Liên (Vũ Quần Phương)

Độ dài: 35 phút - Số lượt học 248

Chưa có thông báo nào