Topclass iLearn Ngữ văn 7 (Bộ Cánh Diều)

  Mục lục bài giảng
  • Mở đầu
  • Định hướng: Vấn đề gây tranh cãi
  • Thực hành: Chuẩn bị vấn đề
  • Thực hành tìm ý và lập dàn ý
Nhấn để bật tiếng
X

NÓI & NGHE

Thảo luận nhóm về một vấn đề - Phần 1

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 262

Chưa có thông báo nào