TopClass iLearn Ngữ văn 7 - Bộ Cánh Diều

  Mục lục bài giảng
  • Mở đầu
  • Tìm hiểu chung
  • Nhan đề
  • Vần và nhịp trong thơ
  • Ông đồ thời hoàng kim
  • Mạch cảm xúc: Ông đồ dần rơi vào quên lãng
  • Mạch cảm xuc: Ông đồ không còn nữa
  • Chủ đề và đề tài
  • Luyện tập - Vận dụng
  • Mở rộng
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỌC

Văn bản 2: Ông đồ (Vũ Đình Liên)

Độ dài: 47 phút - Số lượt học 677

Chưa có thông báo nào