Topclass iLearn Ngữ văn 7 (Bộ Cánh Diều)

  Mục lục bài giảng
  • Thực hành nói và nghe
  • Kiểm tra và chỉnh sửa
  • Luyện tập: Tìm ý tích cực
  • Luyện tập tìm ý (2)
  • Luyện tập nói và nghe
  • Lưu ý khi trình bày
Nhấn để bật tiếng
X

NÓI & NGHE

Thảo luận nhóm về một vấn đề - Phần 2

Độ dài: 27 phút - Số lượt học 165

Chưa có thông báo nào