TopClass iLearn Ngữ văn 7 - Bộ Cánh Diều

  Mục lục bài giảng
  • Mở đầu
  • Thơ là gì?
  • Yêu cầu khi làm một bài thơ
  • Thực hành chuẩn bị
  • Tìm ý tưởng cho bài thơ
  • Thực hành viết thơ
  • Kiểm tra chỉnh sửa
Nhấn để bật tiếng
X

VIẾT

Tập làm thơ bốn chữ, năm chữ

Độ dài: 46 phút - Số lượt học 428

Chưa có thông báo nào