TopClass iLearn Ngữ văn 7 - Bộ Cánh Diều

  Mục lục bài giảng
  • Mở đầu
  • Tìm hiểu chung
  • Tục ngữ về thiên nhiên, lao động
  • Tục ngữ về con người và xã hội
  • Kết luận
  • Luyện tập, vận dụng
  • Mở rộng, còn lại
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỌC

Thực hành đọc hiểu: Tục ngữ về thiên nhiên, lao động và con người, xã hội (2)

Độ dài: 54 phút - Số lượt học 228

Chưa có thông báo nào