TopClass iLearn Ngữ văn 7 - Bộ Cánh Diều

  Mục lục bài giảng
  • Mở đầu
  • Đọc, tìm hiểu chung
  • Tìm hiểu vấn đề và các ý chính
  • Lí lẽ và dẫn chứng 1
  • Lí lẽ và dẫn chứng 2
  • Luyện tập
  • Vận dụng
  • Mở rộng
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỌC

Văn bản 2: Vẻ đẹp của bài thơ "Tiếng gà trưa" (Đinh Trọng Lạc)

Độ dài: 59 phút - Số lượt học 438

Chưa có thông báo nào