Topclass iLearn Ngữ văn 7 (Bộ Cánh Diều)

  Mục lục bài giảng
  • Mở đầu
  • Đọc và tìm hiểu từ khó
  • Tìm hiểu chung về tác phẩm
  • Bối cảnh - Nhan đề
  • Cốt truyện
  • Ngôi kể
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỌC

Thực hành đọc hiểu: Dọc đường xứ Nghệ (Sơn Tùng) - Phần 1

Độ dài: 24 phút - Số lượt học 1.163

Lưu ý: Bài tập tự luyện đi kèm bài giảng sẽ được cập nhật muộn nhất ngày 1/7/2022.

Chưa có thông báo nào