PAT-C (HSA) Tổng ôn toàn diện

  Mục lục bài giảng
  • Chiến lược
  • Chiến lược
Nhấn để bật tiếng
X

LỊCH SỬ VIỆT NAM 1919 - 2000

Bài 5. Nhân dân ta chiến đấu chống các chiến lược chiến tranh của Mĩ (1965 - 1973)

Độ dài: 43 phút - Số lượt học 1.767

Giới thiệu BG

Chưa có thông báo nào