PAT-C (HSA) Tổng ôn toàn diện

  Mục lục bài giảng
  • Chiến lược
  • Chiến lược
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

LỊCH SỬ VIỆT NAM 1919 - 2000

Bài 5. Nhân dân ta chiến đấu chống các chiến lược chiến tranh của Mĩ (1965 - 1973)

Độ dài: 43 phút - Số lượt học 126

Giới thiệu BG

Chưa có thông báo nào