PAT-C (HSA) Tổng ôn toàn diện

  Mục lục bài giảng
  • 1975 - 1979
  • 1986 - 2000
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

LỊCH SỬ VIỆT NAM 1919 - 2000

Bài 8. Lịch sử Việt Nam từ năm 1975 - 2000

Độ dài: 43 phút - Số lượt học 90

Giới thiệu BG

Chưa có thông báo nào