Nền tảng Toán - Thầy Nguyễn Mạnh Cường, Thầy Lưu Huy Thưởng

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • Bài 1, 2
  • Bài 3
  • Bài 4
  • Bài 5
  • Bài 6
  • Bài 7 - 9
Nhấn để bật tiếng

HỆ THỐNG KIẾN THỨC TRỌNG TÂM LỚP 10 (CHUYÊN ĐỀ MANG TÍNH THAM KHẢO)

Bài 3. Phương trình

Độ dài: 34 phút - Số lượt học 15

Lưu ý: Bài 3 & 4 dùng chung BTTL

Chưa có thông báo nào