Nền tảng Toán - Thầy Nguyễn Mạnh Cường, Thầy Lưu Huy Thưởng

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • Bài 1 - 5
  • Bài 6 - 8
  • Bài 9 - 11
  • Bài 12 - 14
Nhấn để bật tiếng

HỆ THỐNG KIẾN THỨC TRỌNG TÂM LỚP 10 (CHUYÊN ĐỀ MANG TÍNH THAM KHẢO)

Bài 4. Phương trình vô tỉ

Độ dài: 45 phút - Số lượt học 17

Chưa có thông báo nào