Nền tảng Toán - Thầy Nguyễn Mạnh Cường, Thầy Lưu Huy Thưởng

  Mục lục bài giảng
  • PP thế
  • PP đặt ẩn phụ
  • VD 1 - 3
  • VD 4 - 6
Nhấn để bật tiếng

HỆ THỐNG KIẾN THỨC TRỌNG TÂM LỚP 10 (CHUYÊN ĐỀ MANG TÍNH THAM KHẢO)

Bài 5. Hệ phương trình (P1)

Độ dài: 32 phút - Số lượt học 11

Lưu ý: Bài 5 & 6 dùng chung BTTL

Chưa có thông báo nào