Nền tảng Toán - Thầy Nguyễn Mạnh Cường, Thầy Lưu Huy Thưởng

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • Dạng 1.
    • VD1
    • VD 2, 3
    • VD4
Nhấn để bật tiếng

HỆ THỐNG KIẾN THỨC TRỌNG TÂM LỚP 10 (CHUYÊN ĐỀ MANG TÍNH THAM KHẢO)

Bài 6. Phương trình đường tròn và Elip (P1)

Độ dài: 32 phút - Số lượt học 16

Chưa có thông báo nào