TopClass iLearn Ngữ văn 7 - Bộ Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • Giới thiệu bài học
  • Khởi động bài học
  • Em sẽ nhận được gì sau bài học?
  • Đặc điểm của văn bản
  • Yêu cầu của văn bảng
  • Phân tích kiểu văn bản
  • Một số lưu ý khi viết
Nhấn để bật tiếng
X

VIẾT

Viết văn bản thuyết minh về một quy tắc hoặc luật lệ trong trò chơi hay hoạt động - Phần 1

Độ dài: 34 phút - Số lượt học 246

Chưa có thông báo nào