TopClass iLearn Ngữ văn 7 - Bộ Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • Làm quen với nhân vật (1)
  • Làm quen với nhân vật (2)
  • Chi tiết tiêu biểu
  • Đề tài, chủ đề
  • Thông điệp
  • Sơ đồ tư duy
  • Có thể em chưa biết?
  • Lời chào tạm biệt
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỌC

Đọc kết nối chủ điểm: Ông Một (Vũ Hùng) - Phần 2

Độ dài: 35 phút - Số lượt học 1.047

Chưa có thông báo nào