TopClass iLearn Ngữ văn 7 - Bộ Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • Giới thiệu bài học
  • Khởi động bài học
  • Em sẽ nhận được gì sau bài học?
  • Yêu cầu khi kể lại một truyện ngụ ngôn
  • Xây dựng bảng kiểm
  • Quy trình khi kể lại một truyện ngụ ngôn (1)
  • Quy trình khi kể lại một truyện ngụ ngôn (2)
  • Quy trình khi kể lại một truyện ngụ ngôn (3)
Nhấn để bật tiếng
X

NÓI & NGHE

Kể lại một truyện ngụ ngôn - Phần 1

Độ dài: 34 phút - Số lượt học 598

Chưa có thông báo nào