TopClass iLearn Ngữ văn 7 - Bộ Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • Giới thiệu bài học
  • Khởi động bài học
  • Em sẽ nhận được gì sau bài học?
  • Tục ngữ (1)
  • Tục ngữ (2)
  • Phân biệt thành ngữ và tục ngữ
Nhấn để bật tiếng
X

ÔN TẬP

ÔN TẬP - Phần 1

Độ dài: 26 phút - Số lượt học 177

Chưa có thông báo nào