TopClass iLearn Ngữ văn 7 - Bộ Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • Giới thiệu bài học
  • Khởi động bài học
  • Em sẽ nhận được gì sau bài học?
  • Tri thức thể loại
  • Cách đọc thể loại
  • Đối tượng của văn bản
  • Ngôn ngữ (1)
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỌC

Văn bản 1: Cốm Vòng (Vũ Bằng) - Phần 1

Độ dài: 28 phút - Số lượt học 519

Chưa có thông báo nào