TopClass iLearn Ngữ văn 7 - Bộ Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • Giới thiệu bài học
  • Khởi động bài học
  • Em sẽ nhận được gì sau bài học?
  • Yêu cầu đối với bài thơ bốn chữ, năm chữ
  • Xây dựng bảng kiểm
  • Phân tích văn bản mẫu (1)
  • Phân tích văn bản mẫu (2)
  • Phân tích văn bản mẫu (3)
  • Phân tích văn bản mẫu (4)
Nhấn để bật tiếng
X

VIẾT

Làm một bài thơ bốn chữ hoặc năm chữ - Phần 1

Độ dài: 36 phút - Số lượt học 876

Chưa có thông báo nào