TopClass iLearn Ngữ văn 7 - Bộ Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • Thông tin cơ bản
  • Cách triển khai thông tin
  • Phương tiện phi ngôn ngữ
  • Cước chú, tài liệu tham khảo
  • Sơ đồ tư duy
  • Mở rộng và vận dụng
  • Lời chào tạm biệt
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỌC

Văn bản 2: Cách gọt củ hoa thủy tiên (Theo Giang Nam) - Phần 2

Độ dài: 28 phút - Số lượt học 159

Chưa có thông báo nào