TopClass iLearn Ngữ văn 7 - Bộ Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
 • Giới thiệu bài học
 • Khởi động bài học
 • Em sẽ nhận được gì sau bài học?
 • Văn bản nghị luận về một vấn đề đời sống (1)
 • Văn bản nghị luận về một vấn đề đời sống (2)
 • Bài văn nghị luận về một vấn đề đời sống
 • Trình bày ý kiến về một vấn đề đời sống
 • Liên kết trong văn bản
 • Xây dựng kế hoạch
 • Kết nối chủ điểm
 • Giới thiệu bạn đọc
 • Lời chào tạm biệt
Nhấn để bật tiếng
X

ÔN TẬP

ÔN TẬP

Độ dài: 41 phút - Số lượt học 221

Chưa có thông báo nào